Opłaty

W roku szkolnym 2021/2022
obowiązują następujące opłaty:

Spotkanie kwalifikacyjne 130,00 zł
Wpisowe 270,00 zł
Czesne (płatne z góry za miesiąc) 350,00 zł
Dodatkowe zajęcia indywidualne (wokal, fortepian) 95,00 zł./45 min