Opłaty

W roku szkolnym 2020/2021
obowiązują następujące opłaty:

Spotkanie kwalifikacyjne 120,00 zł
Wpisowe 250,00 zł
Czesne (płatne z góry za miesiąc) 330,00 zł
Dodatkowe zajęcia indywidualne (wokal, fortepian) 90,00 zł./45 min