Opłaty

W roku szkolnym 2018/2019
obowiązują następujące opłaty:

Spotkanie kwalifikacyjne 100,00 zł
Wpisowe 200,00 zł
Czesne (płatne z góry za miesiąc) 300,00 zł
Dodatkowe zajęcia indywidualne (wokal, fortepian) 85,00 zł./45 min