Opłaty

W roku szkolnym 2023/2024
obowiązują następujące opłaty:

Spotkanie kwalifikacyjne 150,00 zł
Wpisowe 340,00 zł
Czesne (płatne z góry za miesiąc) 460,00 zł
Dodatkowe zajęcia indywidualne (wokal, fortepian) 115,00 zł./45 min