Zasady funkcjonowania w szkole po 5.11.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia. 5.11.20.par.2b ust.4,decyzją dyr. Szkoły w dalszym ciągu zajęcia indywidualne i grupowe będą odbywać się na terenie szkoły lub dla osób nie mogących uczestniczyć na miejscu, w sposób zdalny. Link do zajęć wysyłamy na podany przez Państwa adres mailowy. Poniżej kolejność zajęć w poszczególnych grupach; Grupy czwartkowe; Grupa V  16.15 zajęcia aktorskie 17.05 kształcenie słuchu

Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19

  Zasady dotyczące zabezpieczenia przed Covid-19 na terenie Szkoły Muzycznej I st. „Wokal.art I” w Krakowie (na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS)   1.Uczestnikiem zajęć może być jedynie osoba, która:     a. nie przejawia objawów charakterystycznych dla Covid-19      b. zaopatrzona jest w przyłbicę lub maskę   Opiekun dziecka przebywający na terenie szkoły          powinien:       a. stosować środki

Nabór na nowy rok szkolny 2020/2021 jeszcze trwa

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do artystycznej przygody w naszej szkole. Czekają na Was nowe przyjaźnie i radość z występu na scenie teatralnej. Miejsce dla każdego, który lubi śpiewać lub grać w spektaklu.Do zobaczenia.

Powoli wracamy w szkolne mury. Spotkania w czerwcu 2020

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice. Pragniemy choćby na chwile jeszcze przed wakacjami spotkać się z Wami w siedzibie Szkoły. Poniżej znajdują się terminy proponowanych spotkań i zakończenia roku szkolnego na który zaprosimy jedynie same dzieci ( rodzice na spacerze w kontakcie telefonicznym)). Bedą to spotkania z zachowaniem zasad określonych w wytycznych MEN ( grupy do 12 osób). Jeżeli wyrażają Państwo zgodę

Komunikat nr 4 z 26 marca 2020

Szanowni rodzice. W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu pragnę przekazać istotne szczegóły dotyczące sposobu w jaki odbywałyby się zdalne lekcje w naszej szkole: 1. Zajęcia dotyczyłyby jedynie dwóch przedmiotów: aktorstwa i kształcenia słuchu 2. Nauczanie odbywałoby się w dniu i przedziale godzin w których było do tej pory (oczywiście zredukowane do dwóch 45min. lekcji). Dla każdej grupy byłaby podana konkretna, stała

Komunikat nr 3 z 26 marca 2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice. Wczoraj weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie w zasadniczy sposób zmienia sposób funkcjonowania szkół. W miejsce „zawieszenia działalności szkół” wprowadza określenie „czasowego ograniczenia funkcjonowania”. Każda

Komunikat nr 2, z 19 marca 2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie. W związku z zaistniałą sytuacją pragnę przekazać kolejne informacje dotyczące funkcjonowania naszej placówki. 1. Po konsultacjach i wnikliwej analizie bieżącej sytuacji uznaliśmy, że wprowadzenie nauczania zdalnego jest niemożliwe. Pomimo dysponowania środkami technicznymi do przeprowadzenia takich zajęć na przeszkodzie stoją względy logistyczne, a nade wszystko merytoryczne. Nauczanie poprzez komunikatory internetowe w przypadku takich przedmiotów jak choreografia czy

Komunikat nr 1, z 18 marca 2020

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie. W tej niezwykle trudnej sytuacji dla naszej szkoły ale również i dla Państwa, pragnąc wyjść naprzeciw możliwości realizacji zajęć w Szkole „Wokal art. I”, pragniemy poinformować, że : 1. Od 23 marca br. chcemy rozpocząć nauczanie zdalne indywidualnych zajęć ze śpiewu 2. Proponujemy utrzymanie zarówno dnia jak i godziny przewidzianej na te zajęcia. 3. W celu

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszej placówce. C.d. kliknij w wiadomość

Z przykrością pragniemy poinformować, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 od 12 do 25 marca 2020 zostaje zawieszona działalność dydaktyczna w naszej placówce. Przypominamy, że zgodnie z §2 ust.3 umowy zawartej pomiędzy Uczniami a Szkołą za miesiące w których decyzją MEN zostały wprowadzone przerwy w edukacji, kwota czesnego nie ulega zmianie i jest płatna