Próby i spektakle w czerwcu 2018r. Grupy sobotnie

Sprawdź   terminy prób i spektakli które odbędą się w czerwcu 2018 roku dla grup sobotnich

2 czerwca 2018  : I próba generalna w Szkole al. Krasińskiego 20

Gr. I   „Bajka o krokodylu i jaskółce”                                              godz. 9,00 do 10,30

Gr. II „ Oda do rodaka”                                                                      godz. 9,45 do 11,15

Gr. III „ Ballada o Makukraju, wronie i lizusie ”                          godz. 10,30 do 12,00

Gr. IV „ Zaczarowana biblioteka”                                                    godz. 11,15 do 13,00

 

9 czerwca 2018 : II próba generalna i spektakl gr. I w Szkole al. Krasińskiego 20

Gr. IV „ Zaczarowana biblioteka”                                                   godz. 9,00 do 10,30

Gr. II „ Oda do rodaka”                                                                     godz. 9,45 do 11,15

Gr. III „ Ballada o Makukraju, wronie i lizusie”                           godz. 10,30 do 12,00

Gr. I   „Bajka o krokodylu i jaskółce    ”                                         godz. 11,15  do 12,45   SPEKTAKL: 13,00 !!!

 

16 czerwca,

Gr. I   Ostatnie zajęcia i rozdanie świadectw                             godz.9,15 do 10,00

SPEKTAKLE:

Gr. III „ Ballada o Makukraju, wronie i lizusie ”                      godz. 10,00 do 10,45

Przerwa 10,45 do 11,00

Gr. II „ Oda do rodaka”                                                                  godz. 11,00 do 11,45

Gr. IV „ Zaczarowana biblioteka”                                                godz. 11,45 do 12,30

 

 

Zbiórka:

Gr. I    godz.    9,15

Gr. III godz.    9,15

Gr. II godz.   10,30

Gr. IV godz.   11,30