Inauguracja roku szkolnego 22/23 w sobotę 3 wrześnie o g. 9,15 i we czwartek 8 wrześnie o g. 16,15

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 3 września dla dzieci uczęszczających na zajęcia w soboty i we czwartek 8 września dla dzieci uczęszczających we czwartki. Po inauguracji rutynowe zajęcia. Serdecznie zapraszamy